Projektion in den Galeriefenstern

Projektion in den Galeriefenstern

Felgenmandalas ::: Christine Kriegerowski

2 Diaprojektionen, Januar 2007, Brückenstraße 15a.

see also : rim mandalas net version

Back